Skip to content
::: Společnost

Společnost United Paladins jsme založili jako přirozený důsledek spojení našich mnohaletých odborných zkušeností v oblasti implementace informačních a komunikačních technologií, informačních a jiných systémů a nástrojů pro řízení podniku, které se pro náš obor velmi vhodně prolínají a doplňují. Nejpodstatnější ale bylo zjištění, že je nám blízká stejná životní a tedy také podnikatelská filozofie.

Tato filozofie si výrazně zakládá na přirozeném a upřímně starostlivém přístupu k potřebám zákazníka. Spokojenost zákazníka tak nepovažujeme jen za prostředek k dosahování zisku, ale chápeme ji především jako hlavní motivaci k samotnému našemu podnikání a práci.

Druhým nejvýraznějším rysem této filozofie je přímé, poctivé a vždy s maximální vynaloženou snahou čestné jednání, jaké každý člověk očekává od blízkého partnera. Naprostou samozřejmostí je potom zachování nejvyšší možné důvěryhodnosti a spolehlivosti nejen pro naše zákazníky, ale také pro všechny partnery a dokonce i konkurenty. Dlouhodobě ničím nezkalená důvěra zákazníka a z ní vyplývající dlouhodobá spokojenost je pro nás jako firmu naplněním našich vlastních cílů a tedy i vlastního upokojení z naší práce.

Všichni pevně věříme, že tyto „rytířské“ ideály mohou být v běžném i profesním životě uskutečňovány také v dnešní době a že se nám daří rozvíjet kolektiv podobně smýšlejících spolupracovníků.