Skip to content
::: Daně a účetnictví
Daně a účetnictví

Poskytujeme komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky pro právnické i fyzické osoby, a to včetně neziskových organizací. Svým klientům nabízíme individuální přístup od řešení jednotlivých problémů až po kompletní zpracovávání ekonomické agendy. Klademe důraz na kvalitu, spolehlivost a odbornost při řešení požadavků a potřeb klientů.

Naším hlavním cílem je spokojenost klienta.

Přenechání vedení účetnictví, mzdové a daňové agendy Vám může přinést následující výhody:

 • máte možnost prodloužit si lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů o tři měsíce včetně odkladu platby daně
 • pokuty a penále, které by vznikly naši chybou, Vám uhradíme. Ze zákona musíme mít sjednáno pojištění odpovědnosti za finanční škodu vzniklou klientovi
 • nemusíte se starat o vzdělání vašich účetních a sledovat neustálé změny, to zajistíme my. Pravidelně se účastníme školení Komory daňových poradců ČR
 • můžete těžit z výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím a tak optimalizovat své daně
 • služby poskytujeme na vysoké profesní úrovni, přesto jsou cenově dostupné
 • Daňové poradenství

  Daňové poradenství poskytujeme ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, přímých a nepřímých daní. Poskytujeme právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

  V oblasti daňového poradenství jsme připraveni Vám nabídnout zejména:

  • zpracování stanovisek, rozborů a doporučení ke konkrétním problémům  
  • posouzení daňových dopadů podnikatelských rozhodnutí
  • zpracování veškerých daňových přiznání
  • navrhování optimálních daňových řešení v intencích zákona
  • daňový dohled u společností, které mají vlastní finanční účtárnu
  • zastupování před správcem daně a při daňových kontrolách
  • odklad termínu pro podání daňového přiznání

  Všechny tyto služby poskytujeme i jako jednorázové úkony dle objednávky klienta.

 • Účetnictví

  Nabízíme kompletní účetní servis pro fyzické a právnické osoby, a to nejen v naší kanceláři, nebo přímo u klienta, ale i formou vzdáleného přístupu. Účetnictví je vedeno pod stálým daňovým dohledem s možností kompletního daňového servisu.

  V této oblasti Vám můžeme nabídnout tyto základní služby:

  • komplexní vedení účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • rekonstrukce účetnictví za minulá i běžná účetní období
  • zpracování účetní závěrky
  • zpracování účetních sestav a výkazů
  • zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovních ústavů
  • účetní poradenství (jak správně zaúčtovat, pomoc při vytváření vnitropodnikových účetních směrnic, apod.)
  • Mzdy

   V oblasti zpracování mezd Vám můžeme nabídnout tyto základní služby:

   • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
   • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
   • zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
   • vystavování různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd
   • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a mzdových listů
   • zastupování na úřadech včetně kontrol na SSZ a ZP

   Je možné si dohodnout i další činnosti související se zpracováním mzdové agendy.