Skip to content
::: Daně a účetnictví » Daňové poradenství » Zpracování daňových přiznání
Zpracování daňových přiznání

Zpracujeme níže uvedené daňové přiznání, a to včetně přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Daňové přiznání k DPH
 • Daňové přiznání k silniční dani
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani dědické
 • Daňové přiznání k dani darovací
 • Souhrnné hlášení
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

V současnosti si řada daňových poplatníků, a to jak fyzických tak i právnických osob nechává zpracovat své daňové přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem. Zpracovává-li přiznání poradce a jsou-li dodrženy stanovené podmínky, prodlužuje se lhůta pro podání vyplněného formuláře daňového přiznání do 30.6.

* Kdy a proč je prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů poplatníka výhodné?

 • prodlužuje se lhůta pro zaplacení daně,
 • posouvá se období pro penalizaci (penalizační období počíná běžet ode dne původního dne splatnosti),
 • oddaluje se platba záloh z nově zjištění daňové povinnosti,
 • prodlužuje se lhůta pro podání přehledu o příjmech pro účely sociálního a zdravotního pojištění u fyzických osob.

 * Kdy není prodloužení lhůty pro poplatníka výhodné?

Pokud poplatník dosáhl ve  zdaňovacím období daňové ztráty, a to z těchto důvodů:

 • prodlužuje se termín vzniku přeplatku z titulu zaplacených záloh,
 • prodlužuje se placení záloh z předchozí známé daňové povinnosti